Over ons

De Stichting is ontstaat uit de werkgroep ‘Digitale Communicatie’ van het jongereninitiatief PensioenLab. De deelnemers stelden vast dat het verkrijgen van een goed persoonlijk financieel overzicht lastig is. Waarom zou dat niet met 1 druk op de knop kunnen? En waarom niet gratis? Het idee van een zogeheten financieel paspoort was geboren: een digitale tool, dat je hele leven lang meegaat en je altijd een goed overzicht geeft van je financiële reilen en zeilen. Ook besefte de deelnemers dat dit initiatief alleen kon ontstaan als onafhankelijke initiatief en zonder commerciële bijbedoelingen. Direct hieronder kunt u een korte intro video over ons bekijken:

 

 

Missie

Elke burger in Nederland heeft recht op een goed persoonlijk totaaloverzicht van zijn of haar financiële situatie. Uit een goed en compleet overzicht komt inzicht. Onze missie is om elke burger geheel gratis in staat te stellen een dergelijk overzicht te maken middels een in-house ontwikkelde app genaamd het financieel paspoort. Deze app FP moet een burgerleven lang meegaan.

Visie

Onze visie is dat het financieel bewustzijn en zelfredzaamheid worden verhoogd door een goed overzicht.

Doelstellingen

  1. Beschikbaar maken van een app waarmee een financieel overzicht kan worden geboden als bewijs dat het kan, als manifestatie van het bezitten en beheren van de eigen financiële data en het begin van financiële zelfredzaamheid.
  2. Positioneren en vertegenwoordigen van de burger in alle veranderingen die zijn financiële situatie betreffen en waarbij de burger dient mee te spreken, zowel in commerciële als maatschappelijke context, en het actief uitdragen van dit nieuwe principe.
  3. Identificeren van maatschappelijke uitdagingen en het initiëren en ondersteunen van oplossingen waarbij de actieve positionering van een financieel geëmancipeerde burger een belangrijke bijdrage kan leveren aan een fundamentele verandering en verbetering.

 

Het bestuur van Stichting Financieel Paspoort bestaat uit:

 

Voorzitter: Philip Helmer       Secretaris: Tom Hillemans   Penningmeester: Sujan Lahiri

 

Het bestuur zet zich onbezoldigd in. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Daarnaast werkt de Stichting met enkele actieve vrijwilligers en geniet het de support van diverse ambassadeurs in het veld. De ambassadeurs zijn personen die namens hun organisatie of op persoonlijke titel meewerken aan het succes van de stichting.

Het bestuur vergadert, indien nodig doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er vindt regelmatig overleg (zeker 1x per maand) plaats over de te volgen strategie. Tevens wordt de voortgang beoordeeld en vindt afstemming plaats over lopende acties.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

  • overleg met instanties en mogelijke samenwerkingspartners
  • financiële acquisitie (contact met sponsors, fondsen e.d.)
  • PR en communicatie (bekendheid)
  • het uitwisselen van informatie middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties
  • financieel beheer, overleg over de besteding van het geld, etc.

De Raad van Advies van Stichting Financieel Paspoort bestaat uit:

Het Financieel Paspoort maakt gebruik van een Raad van Advies, bestaande uit zeer ervaren mensen uit het bedrijfsleven die het Financieel Paspoort met onderbouwd advies en het openzetten van hun netwerk helpen.

 Fred de Boer klein Jenze bosma klein Paul-Jansen klein

Robert Timmer                 Fred de Boer                    Jenze Bosma                   Paul Jansen
Mede-eigenaar                        Voorzitter VZZP                       Oprichter Figlo                        Managing Partner
BluePrint Pension Services                                                                                                          EBC Nederland

 

Klik hier om het volledige het beleidsplan van de Stichting Financieel Paspoort te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag 2016 te bekijken.