Stichting Financieel Paspoort is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk, omdat de burger geen totaaloverzicht wordt geboden over alle financiële gebieden zoals overheden, verzekeringen, banken en pensioenfondsen. Jij wordt geacht financieel redzaam te zijn bij budgetbeheer, belastingaangiften, sociale verzekeringen, pensioenen, etc., maar je krijgt daarvoor niet de noodzakelijke begeleiding noch instrumentarium. 

De Stichting biedt jou een gratis gereedschap, de app FP,  waarmee je jouw persoonlijke financiële gegevens op eenvoudige en snelle wijze kunt verzamelen en een financieel overzicht ontstaat. De app stelt jou in staat een gedeelte daarvan te delen met geselecteerde organisaties. Gegevens worden op jouw eigen mobiele telefoon opgeslagen en zijn door jou beveiligd. Je kunt zelf beslissen met wie je jouw gegevens deelt.

Voor meer informatie click op https://financieelpaspoort.nl

Europese privacywetgeving (Algemene Voorwaarden Gegevensbescherming of AVG) is ook op de app FP van toepassing. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt in de app en door de gebruiker zelf. Dit is toegestaan en zoals het hoort. Daar waar persoonlijke gegevens worden verwerkt door organisaties gebeurt dit op basis van de AVG. De Stichting Financieel Paspoort ziet erop toe dat nergens persoonlijke gegevens worden opgeslagen anders dan op jouw telefoon.