Als je op ‘Meer’ klikt, kom je op een nieuw scherm.
Je kunt zien met wie je jouw gegevens hebt gedeeld.
‘Over Financieel Paspoort’ brengt jou naar onze homepage.
Jij kunt de algemene voorwaarden van onze app lezen.
Met ‘Paspoort verwijderen’ kun jij al je gegevens wissen.
Jij kunt een nieuw paspoort maken en opnieuw gegevens verzamelen.
‘Paspoort sluiten’ houdt je gegevens veilig op je telefoon.
Als jij de app een tijdje niet gebruikt, wordt jouw paspoort automatisch gesloten.