Opiniestuk CNV Jongeren – Baas in eigen DigiD

By Philip Helmer,

Opiniestuk Don van der Steeg, CNV Jongeren
CNV Jongeren pleit voor bredere inzet van persoonlijke financiële informatie
DigiD is eigenlijk best handig; belastingaangifte in een mum van tijd, met hetzelfde wachtwoord inloggen bij je zorgverzekering en gemeente. Al je financiële informatie onder een knop. Toch mogen jij en ik niet zelf bepalen waar en wanneer we deze informatie delen, zelfs niet als het ons behoorlijk veel tijd, geld en gedoe bespaart.
Een overheid die voor mij beslist of ik mijn persoonlijke informatie met anderen mag delen is eigenlijk niet meer van deze tijd, hoe goed bedoeld ook. Wij willen onze zaken snel, goedkoop en efficiënt regelen, het liefst online op een moment dat we zelf kiezen. Zo ook bij het kopen van een huis.
Ik ervaar zelf momenteel de rompslomp van het kopen van een huis. Wat zou het toch fijn zijn als het hypotheekadvies korter en makkelijker kan, eens te meer omdat het zou schelen in de kosten. Momenteel besteden de adviseur en aspirant huizenkoper ruim de helft van het financieel adviestraject (gemiddeld €2.500!) aan het zoeken, verzamelen, invullen en controleren van informatie over de consument en zijn huishouden. Informatie die grotendeels al vast ligt in systemen van de overheid en financiële instellingen. Wij hebben de benodigde informatie dus wel ‘online’ staan, maar kunnen dit niet gebruiken voor een dergelijk financieel advies. Daarmee duurt het voortraject voor bijvoorbeeld een hypotheek advies onnodig lang, is het duurder dan noodzakelijk en minder toegankelijk. 43% van de aspirant huizenkopers geeft aan dat zij een hypotheek advies eigenlijk niet kunnen betalen. Velen stoppen na de oriëntatiefase, juist vanwege de kosten.
Samen met Financieel Paspoort, Aegon en Yellow Tail is CNV Jongeren ervan overtuigd dat een oplossing voor de hand ligt: Laat mensen zelf bepalen welke persoonlijke gegevens zij digitaal willen delen met hun financieel dienstverlener. De vraag is niet of we onze data mogen delen, maar hoe we voorkomen dat deze misbruikt worden. Stel daarvoor de mogelijkheid open om na expliciete goedkeuring informatie te ontsluiten naar de financieel dienstverlener met behulp van DigiD. Het paternalisme heeft zijn plek in het waarborgen van ethische dienstverlening. Wij zien een win-win situatie: sneller en goedkoper advies voor de aspirant huizenkoper en minder fraude en financiële problemen via het betrouwbare DigiD. Nog belangrijker de keuzevrijheid voor ons allen om zelf te bepalen of wij met onze map papieren of op de digitale weg onze zaken regelen. Minister Plasterk, mag ik zelf bepalen met wie ik mijn informatie deel?
CNV Jongeren,
Don van der Steeg

Financieel Paspoort overlegt met D66 over de modernisering van de pensioenen

By Philip Helmer,

Op 18 mei, de dag na de presentatie van het plan van D66 ‘Baas over eigen Pensioen’, heeft er overleg plaatsgevonden tussen de auteur Steven van Weyenberg en het bestuur van Stichting Financieel Paspoort.
Hierbij is de noodzaak besproken voor een persoonlijk financieel overzicht voor iedere burger, om de eigen positie te kunnen vaststellen en daarmee de, door D66 gewenste, keuze-mogelijkheden te kunnen beoordelen. Keuzes en eigen regie vergen een goed geïnformeerde burger en gereedschappen om deze zelfredzaamheid succesvol te maken.
De stichting Financieel Paspoort ijvert voor een onafhankelijk Financieel Paspoort, in de vorm van een app, waarmee de burger alle financiële gegevens kan verzamelen en in een begrijpelijk overzicht plaatsen.
Onder de titel ‘De Burger Centraal’ organiseert de stichting op 24 mei een werkconferentie bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag. Tijdens deze werkconferentie, waaraan inmiddels meer dan 40 organisaties hun deelname hebben toegezegd, zal de app voor het eerst worden getoond en zullen deelnemers met elkaar in discussie gaan over diverse thema’s die voor een succesvolle invoering noodzakelijk zijn.
Gastsprekers tijdens de werkconferentie bij de SER zijn:
– Mariette Hamer, voorzitter SER
– Willem Vermeend, FinTech commissaris
– Klaas Beniers, Miniterie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, registreren kan op onze conferentiepagina.