Nieuws


13 juni 2021:

Deze website wordt geüpdatet. De huidige inhoud is nog steeds correct en actueel.


18 december 2019:

Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2020! 

Het team van Financieel Paspoort wenst jou hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2020 toe! Ook in 2020 willen wij met jou samenwerken voor het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van de burger. Hieronder een korte terugblik op 2019 en een vooruitzicht op 2020.

        Terugblik op 2019

2019 was voor ons een zeer succesvol jaar. In februari hebben wij het project armoedebestrijding voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met concrete resultaten kunnen afsluiten. De app Financieel Paspoort (FP) is inmiddels beschikbaar in de stores van Apple en Google voor testers.

Deze app hebben wij met 12 gemeenten kunnen testen in de schuldhulpverlening. Daarbij hebben wij met onze partners kunnen vaststellen dat het verzamelen en inzetten van persoonlijke financiële gegevens de inventarisatie aan het begin van de schuldhulpverlening aanzienlijk kan versnellen. Ook hebben wij veel goede suggesties ontvangen om de app nog eenvoudiger en gebruikersvriendelijker te maken.

——-

De ontwikkeling van de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) was ook onderdeel van het project bij SZW. Hiermee hebben wij de basis gelegd voor het koppelen van de vragen in het schuldhulpverleningsproces met de bronnen waarvan het antwoord afkomstig zou moeten zijn. Daarmee kan een deel van de inventarisatie geautomatiseerd en snel worden uitgevoerd. Hierbij hebben wij laten zien hoe een digitaal NVVK-formulier (deels) kan worden ingevuld en beschikbaar worden gemaakt voor verdere hulpverlening.

——–
In opdracht van het programma Regie op Gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben wij, samen met de Qiy Foundation, laten zien hoe openstaande posten bij gemeenten op een gestandaardiseerde manier kunnen worden ontsloten. Hiermee kunnen nog meer financiële gegevens geautomatiseerd beschikbaar worden gemaakt voor de schulphulpverlening.

——-

Samen met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben wij laten zien hoe vanuit Financieel Paspoort gegevens over studieschulden geautomatiseerd kunnen worden opgehaald en toegevoegd aan het persoonlijk financieel overzicht in de app FP. Hierbij is gebruik gemaakt van de standaard Blauwe Knop, zoals die met de VNG in ontwikkeling is. De Blauwe Knop is een eenvoudige manier om gegevens van het portaal van een uitvoerder op te vragen en aan het Financieel Paspoort toe te voegen.

——

Volksbank heeft het financieel mogelijk gemaakt een koppeling te realiseren tussen Financieel Paspoort en het aanvragen van een voedselpakket bij de Voedselbank. Dit dient ook als voorbeeld voor andere voorzieningen waarbij, met gebruikmaking van de persoonlijke financiële gegevens in Financieel Paspoort, het aanvraag-proces voor een voedselpakket kan worden opgestart.

——

In het kader van onze AVG-campagne zijn wij begonnen uitvoerders te verzoeken persoonlijke gegevens digitaal ter beschikking te stellen. Hierbij maken wij voorlopig gebruik van het inzagerecht zoals beschreven in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar velen de AVG als een hinderlijk obstakel zien, zijn wij van mening dat juist hiermee een mogelijkheid ontstaat persoonlijke financiële gegevens digitaal ter beschikking te krijgen. De resultaten van deze campagne zullen wij naar verwachting begin 2020 publiceren.

Onze ambities voor 2020

Op basis van het in 2019 gelegde fundament hebben wij voor 2020 verschillende ambities. Naast het voortzetten van de ontwikkeling van de app FP2.x voor schuldhulpverlening, zal Financieel Paspoort ook worden ingezet in het werkgever-werknemer domein.

Ook zullen wij blijven werken aan de ontsluiting van gegevensbronnen, zo mogelijk op basis van standaarden zoals het Qiy afsprakenstelsel en de Blauwe Knop. Daarbij zullen wij met onze AVG-campagne, organisaties motiveren deze standaarden beschikbaar te maken.

Voor deze ambities zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en/of organisaties die aan dit burgerinitiatief willen meedoen. Concreet zoeken wij vrijwilligers voor onze marketing en communicatie als ook voor het ontwerpen en testen van de app FP. Stuur ons een berichtje als jij ook een bijdrage wilt leveren!

———-

2 oktober 2019:

Alle seinen op rood voor de blauwe knop bij DUO! Minister, waarom?

Onlangs besloot minister van Engelshoven de hele ontwikkeling van de blauwe knop stop te zetten. Wij zien een betere oplossing en bieden de minister onze hulp aan!

Met enige verbazing volgen wij de ophef over het ontsluiten van informaties over studieschulden en beperkingen hiervan. Wij hebben begrip voor de zorg die ontstaat als commerciële partijen gegevens van de burger beschikbaar maken voor bedrijfsprocessen, zoals bij hypotheken. Ook wij hebben zorgen over de risico’s die ontstaan als de burger, soms onwetend, informaties laat ontsluiten waarvan de reikwijdte onvoldoende overzien kan worden. Hier zijn specifieke oplossingen voor te vinden.

Wij hebben minister van Engelshoven dringend verzocht een onderscheid te maken tussen het ontwikkelen van een afzonderlijke schuldverklaring enerzijds en het project van de ‘blauwe knop’ anderzijds. De ‘blauwe knop’ bij DUO en andere uitvoerders draagt in grote mate bij aan het vereenvoudigen van de schuldhulpverlening, biedt de basis voor educatie en preventie en versterkt de financiële zelfredzaamheid van de burger.

Kortom: Het stoppen van het programma rondom de ‘blauwe knop’ is een ons inziens te drastische maatregel om de genoemde problematiek te lijf te gaan. De negatieve gevolgen voor de schuldhulpverlening zijn groot, de blauwe knop is namelijk de juiste stap voorwaarts en in onze optiek zou de ontwikkeling hiervan juist versneld moeten worden. Wij hebben minister van Engelshoven onze hulp aangeboden voor een maatschappelijk verantwoorde invoering van de ‘blauwe knop’ en gaan graag het gesprek aan.

 ——

24-09-2019: Pilot Financieel Paspoort & de Qiy Foundation

Belangrijke stap richting ontsluiten gemeentelijke schuldeninformatie onder regie van betrokkene zelf

In het kader van het programma Regie op Gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben Financieel Paspoort en Qiy Foundation laten zien hoe gegevens van gemeenten op een gestandaardiseerde manier kunnen worden ontsloten voor de betrokkene zelf.

Als voorbeeld is gekozen voor het ophalen van schulden-informatie bij de gemeente, een cruciale stap voor iemand die start met een schuldhulpverleningstraject. Iemands gegevens zijn nu verspreid over vele systemen van zowel overheden, als maatschappelijke en commerciële organisaties. Om daar een overzicht van te krijgen moet de burger zich in ieder systeem aanmelden en deze gegevens verzamelen. Veel gedoe, tijdrovend en steeds op een andere manier georganiseerd. Bovendien is het daarna nog steeds omslachtig om een overkoepelend inzicht over al deze gegevens heen te ontwikkelen.

Door Financieel Paspoort en Qiy Foundation werd succesvol getoond hoe een persoon met schulden met behulp van de app FP direct kan inloggen bij een gemeente om noodzakelijke financiële gegevens bij deze bron op te halen. Het verzamelen van gegevens in een schuldhulpverleningsproces wordt hiermee vereenvoudigd en ondersteund, volledig in lijn met de AVG wetgeving. Financieel Paspoort kan namelijk de persoonlijke gegevens niet inzien noch opslaan. Gegevens worden rechtstreeks bij de bron opgehaald. Het is de betrokkene -en alleen de betrokkene- die middels de app FP, zijn of haar eigen gegevens ophaalt en inziet.

Om het ophalen van gegevens uit diverse systemen te vereenvoudigen en te standaardiseren werkt Financieel Paspoort op basis van het Qiy afsprakenstelsel. Financieel Paspoort ook DigitalMe gevraagd mee te werken aan dit project en de noodzakelijke infrastructuur ter beschikking te stellen.

Er is een goede basis gelegd voor een gestandaardiseerde ontsluiting van gegevensbronnen onder regie van mensen zelf. Philip Helmer: “Met dit voorbeeld laten we zien hoe we mensen kunnen helpen om op eenvoudiger wijze overzicht te verkrijgen over hun eigen financiële informatie. We roepen de 355 gemeenten, maar ook andere overheden en commerciële organisaties, op de ontsluiting van hun bronnen ook zo te organiseren dat een inwoner snel en eenvoudig wordt geholpen met het genereren van een financieel overzicht.”

De resultaten zijn gepubliceerd op https://github.com/qiyfoundation/Qiy-Scheme. Ook het programma Regie op Gegevens zal deze ervaringen en documentatie publiceren.

—–

Over Qiy Foundation en DigitalMe

Qiy is een afsprakenstelsel, dat erop is gericht mensen in staat te stellen om zelf over gegevens uit een bron te beschikken en de toestemmingen te kunnen beheren op basis waarvan gegevens kunnen worden uitgewisseld met derden. Het Qiy Afsprakenstelsel wordt beheerd door de non profit stichting Qiy Foundation, die streeft naar “Digitale Zelfbeschikking voor Iedereen”.

Op basis van de spelregels van het Qiy Afsprakenstelsel heeft DigitalMe infrastructuur ontwikkeld waarop zowel databronnen als apps eenmalig kunnen aansluiten. Dit maakt het mogelijk om met 1x inloggen heel eenvoudig steeds opnieuw actuele gegevens op te halen bij een bron. Deze manier van gegevens uitwisselen onder regie van de burger is geheel in lijn met de AVG.

———

17 september 2019: Het team van Financieel Paspoort doet vrijwilligerswerk bij de Stichting Jarige Job!

Onlangs is het team van Financieel Paspoort bij de Jarige Job in Rotterdam geweest om daar, geheel vrijwillig, cadeau’s in te pakken voor kinderen die in armoede opgroeien. Stichting Jarige Job is een initiatief dat al jarenlang cadeaus inzamelt voor kinderen in armoede. Dit doen ze vanuit hun loods in Rotterdam. Een superleuk en goed initiatief wat Financieel Paspoort graag in raad en daad heeft mogen bijstaan. Ga naar hun website om meer te leren.

——

9 september 2019: Eerste versie Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) opgeleverd

Financieel Paspoort bereikt een nieuwe mijlpaal

In samenwerking met onze partners hebben wij de eerste versie van de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) opgeleverd.

Dit is een nieuwe nationale standaard om de uitwisseling van persoonlijke financiële gegevens tussen organisaties te bevorderen, allemaal onder de regie van de burger. Het grote voordeel is dat deze informatie dan zeer snel uitgewisseld, opgeleverd en op dezelfde manier geïnterpreteerd kan worden, iets dat momenteel niet mogelijk is. 

Beheer overgedragen aan SIVI

Om de openheid en verdere ontwikkeling van deze standaard te garanderen hebben wij het beheer overgedragen aan SIVI. SIVI is als onafhankelijke Stichting het kennis- en standaardisatie-instituut voor digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. Zij is een voorloper als het gaat om digitale standaarden en werkt al voor voor de domeinen verzekeringen, pensioenen en verzuim.

Uitbouw naar andere domeinen volgende stap

Met deze eerste versie van de GPF en de samenwerking met SIVI is een begin gemaakt met de verdere uitbouw naar ook andere domeinen. Hierbij wordt samenwerking gezocht bij uitvoeringsorganisaties zoals DUO, UWV, SVB, CAK en CJIB, maar ook banken, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, energie- en waterbedrijven, zorgverzekeraars, woningcorporaties, webshops, telecombedrijven en soortgelijke partijen.

Philip Helmer, voorzitter van Financieel Paspoort: 

“In de komende weken gaan we starten met de Gebruikersraad. Hiervoor nodigen wij vertegenwoordigers uit allerlei branches uit om mee te doen. Helaas bestaat er nog geen branche overstijgende onafhankelijke organisatie voor digitale standaarden. Dat is wel waar we naar onze mening naar toe moeten groeien. Dit is een pragmatische en belangrijke stap om de uitwisseling van gegevens op eenduidige wijze onder regie van de burger te bevorderen.”

Overal waar persoonlijke financiële gegevens worden beheerd kan de burger op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzage afdwingen. De GPF kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren door de opgevraagde informatie te standaardiseren. 

De GPF is een open standaard en alle partijen worden uitgenodigd hieraan bij te dragen en hiervan gebruik te maken.

———————-

24 augustus 2019: De ‘blauwe knop’: dé oplossing voor de AVG-problemen bij wetswijziging schuldhulpverlening

Dit nieuwsbericht is naar aanleiding van de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens op plannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vorige week kwam in het nieuws dat Staatssecretaris van Ark terug moet naar de tekentafel met haar wetswijziging over schuldhulpverlening. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat de privacy van de schuldenaren hierbij nog niet gewaarborgd is. Deze terugkoppeling van de Autoriteit Persoonsgegevens over het uitwisselen van gegevens tussen partijen zoals energie- en waterbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties met de gemeenten, is opnieuw een tegenvaller (na het uitstel van de invoering vereenvoudigde berekening beslagvrije voet) voor mensen in de schuldhulpverlening. Zij moeten hierdoor nog langer wachten voordat ze goed geholpen kunnen worden. 

Wat gaat er mis? Ook deze keer wordt een oplossing aangedragen buiten de burger om. Het idee was deze instanties te verplichten om gegevens van de burger onder elkaar uit te wisselen. En daar steekt de privacywaakhond terecht een stokje voor. Financieel Paspoort draagt de volgende oplossing voor: de ‘blauwe knop’. 

De ‘blauw knop’ is een eenvoudige en gestandaardiseerde manier waarmee burgers hun persoonsgegevens digitaal kunnen ophalen. Deze knop kan  door alle organisaties, die persoonsgegevens van de burger in hun systemen hebben op hun websites aangeboden worden. 

Over de ‘blauwe knop’ wordt al lang nagedacht door uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV, DUO, CJIB, CAK en SVB. De eerste stappen zijn gezet en dat is heel mooi, maar wij zien nu een uitgelezen kans voor een versnelling. Daarnaast pleiten wij ervoor dat naast energie- en waterbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties, ook webshops, telecombedrijven en soortgelijke (commerciële) partijen deze ‘blauwe knop’ aanbieden. Zij beschikken immers ook over veel (financiële) persoonsgegevens.

Philip Helmer van Financieel Paspoort: 

“Het idee dat instanties persoonsgegevens onder elkaar kunnen uitwisselen en dat een overheid deze mag verzamelen past naar onze mening niet meer in deze tijd. Wat wel past is de bouw van een hulpmiddel in de handen van de burger. Met een uniforme oplossing, gebaseerd op ‘de blauwe knop’, is iedere organisatie in staat zijn of haar cliënt (de burger) te ondersteunen met het zelf verzamelen van gegevens. Dan kan er sneller gerichte en duurzame hulpverlening worden geleverd waar nodig”. 

Dit is allemaal conform de nieuwe AVG wetgeving. Sterker nog, het versterkt de burger namelijk om de AVG wetgeving in de praktijk om te zetten en in het bijzonder het inzagerecht. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de verantwoordelijke voor de schuldhulpverlening, is bij uitstek de partij om het voortouw te nemen en deze vernieuwing te versnellen, aldus Philip Helmer. 

“De overheid in het algemeen heeft nu de uitgelezen kans om haar eigen beleid voor ‘regie op gegevens’ in gang te zetten. Financieel Paspoort helpt hierbij graag om vorm te geven aan een middel  waarmee alle relevante gegevens door de burger kunnen worden verzameld. Zij heeft hier al ervaring mee opgedaan met het bouwen van de app FP, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “

Naar aanleiding van dit alles heeft Financieel Paspoort een brief gestuurd naar Staatssecretaris van Ark, waarin deze oplossingsrichting wordt voorgesteld en haar hulp wordt aangeboden. Kortom; de overheid heeft nu de grote kans te doen wat het predikt: regie op mijn gegevens!

———-

14 mei 2019: Voedselbanken kunnen meer mensen helpen met hulp van het Financieel Paspoort en de Volksbank

Meer mensen kunnen hulp aanvragen bij de Voedselbank dankzij hulp van het Financieel Paspoort en de Volksbank. Beide partijen gaan bij een paar Voedselbanken in Den Bosch en Eindhoven het aanvraagproces verbeteren. Bij succes kunnen meer Voedselbanken volgen. Op dit moment wordt slechts 20% van de Nederlanders bereikt die voor hulp van de Voedselbank in aanmerking komen. Een oorzaak is dat het nog een tijdrovend en moeizaam traject is om te bepalen of iemand voor voedselhulp in aanmerking komt. Hierdoor haken aanvragers onverhoeds vroegtijdig af. Burgerinitiatief Financieel paspoort heeft een gratis app ontwikkeld die het aanvraagproces versnelt om het aantal uitvallers te verminderen. De Volksbank ondersteunt Financieel Paspoort met een bijdrage en advies.

Burgerinitiatief Financieel Paspoort heeft een app (genaamd FP) ontwikkeld waarmee burgers direct digitaal en betrouwbaar de voor dit aanvraagproces noodzakelijke financiële informatie van overheden en banken kan doorgeven aan de Voedselbank. Hierdoor verloopt het aanvraagproces sneller en zijn er minder uitvallers. Daarnaast kunnen de Voedselbanken meer aanvragen behandelen en dus meer burgers in aanmerking laten komen voor voedselhulp. Bijkomend voordeel van de app FP is dat de aanvrager in aanraking komt met een hulpmiddel waarmee een begin gemaakt kan worden met het krijgen van overzicht in de eigen financiële situatie. Vanuit dat overzicht kunnen ook andere vrijwilliger-organisaties zoals Humanitas de aanvrager van voedselhulp verder helpen.

De Volksbank helpt door middel van een bijdrage en advies rondom veiligheid en privacy. De bank doet dit omdat zij het belangrijk vindt Nederlanders te helpen bij financiële stress of problemen. Een onderdeel daarvan is dat zij daarbij leren zelf hulp te zoeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philip Helmer, voorzitter van Stichting Financieel Paspoort

bestuur at financieelpaspoort.nl

Over de Voedselbank

De Voedselbank biedt voedselhulp aan mensen in armoede in Nederland, door voedsel dat anders verspild zou worden gratis beschikbaar te stellen. De voedselbank kent een aanvraagproces (beoordeling door de voedselbank zelf of door externe organisaties zoals maatschappelijk werk, wijkteams e.d.). Hierbij wordt de financiële situatie van de burger en zijn/haar familie geïnventariseerd om te bekijken of het gezin in aanmerking komt voor (tijdelijke) voedselhulp.

Over de Volksbank

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl

——————

3 mei 2019: Succesvolle afronding van ons schuldhulpverlening project

Twee jaar geleden kregen wij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken om onze app FP te ontwikkelen en te testen bij verschillende gemeenten in Nederland.  Het doel is het innoveren van de schuldhulpverlening, door het versnellen en makkelijker maken van vervelende en tijdrovende taken zoals het verzamelen en in kaart brengen van de financiële situatie. Met onze app FP wordt het verzamelen met een paar knoppen geautomatiseerd waardoor de echte hulpverlening sneller op gang komt.

Dit project hebben wij inmiddels succesvol weten af te sluiten.

Het project leverde ons zeer waardevolle inzichten, gebruikerservaringen en contacten op. Aan de hand van deze resultaten zullen wij verdere stappen zetten om de schuldhulpverlening verder te innoveren; broodnodig omdat steeds meer mensen in Nederland in lastige financiële situaties belanden.

Al deze informatie hebben wij in onze eindverantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken verwerkt en aan hen overhandigd. Vorige week hebben ze ons bevestigd dat wij onze doelen hebben bereikt en dat zij tevreden zijn met het resultaat. Wij danken alle betrokken partijen voor hun inzet in dit succesvolle project.

Inmiddels zijn we bezig met volgende projecten en ontwikkelen wij onze organisatie en app gewoon door. Houd dus onze website in de gaten. Of nog beter; meld je bij ons aan als je een rol van betekenis wilt spelen bij dit unieke en groeiende burgerinitiatief!

——-

Oudere nieuwsartikelen zijn op verzoek verkrijgbaar