Nieuws

 

Voedselbanken kunnen meer mensen helpen met hulp van het Financieel Paspoort en de Volksbank

 

Meer mensen kunnen hulp aanvragen bij de Voedselbank dankzij hulp van het Financieel Paspoort en de Volksbank. Beide partijen gaan bij een paar Voedselbanken in Den Bosch en Eindhoven het aanvraagproces verbeteren. Bij succes kunnen meer Voedselbanken volgen. Op dit moment wordt slechts 20% van de Nederlanders bereikt die voor hulp van de Voedselbank in aanmerking komen. Een oorzaak is dat het nog een tijdrovend en moeizaam traject is om te bepalen of iemand voor voedselhulp in aanmerking komt. Hierdoor haken aanvragers onverhoeds vroegtijdig af. Burgerinitiatief Financieel paspoort heeft een gratis app ontwikkeld die het aanvraagproces versnelt om het aantal uitvallers te verminderen. De Volksbank ondersteunt Financieel Paspoort met een bijdrage en advies.

 

Burgerinitiatief Financieel Paspoort heeft een app (genaamd FP) ontwikkeld waarmee burgers direct digitaal en betrouwbaar de voor dit aanvraagproces noodzakelijke financiële informatie van overheden en banken kan doorgeven aan de Voedselbank. Hierdoor verloopt het aanvraagproces sneller en zijn er minder uitvallers. Daarnaast kunnen de Voedselbanken meer aanvragen behandelen en dus meer burgers in aanmerking laten komen voor voedselhulp. Bijkomend voordeel van de app FP is dat de aanvrager in aanraking komt met een hulpmiddel waarmee een begin gemaakt kan worden met het krijgen van overzicht in de eigen financiële situatie. Vanuit dat overzicht kunnen ook andere vrijwilliger-organisaties zoals Humanitas de aanvrager van voedselhulp verder helpen.

De Volksbank helpt door middel van een bijdrage en advies rondom veiligheid en privacy. De bank doet dit omdat zij het belangrijk vindt Nederlanders te helpen bij financiële stress of problemen. Een onderdeel daarvan is dat zij daarbij leren zelf hulp te zoeken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philip Helmer, voorzitter van Stichting Financieel Paspoort

bestuur at financieelpaspoort.nl

 

Over de Voedselbank

De Voedselbank biedt voedselhulp aan mensen in armoede in Nederland, door voedsel dat anders verspild zou worden gratis beschikbaar te stellen. De voedselbank kent een aanvraagproces (beoordeling door de voedselbank zelf of door externe organisaties zoals maatschappelijk werk, wijkteams e.d.). Hierbij wordt de financiële situatie van de burger en zijn/haar familie geïnventariseerd om te bekijken of het gezin in aanmerking komt voor (tijdelijke) voedselhulp.

 

Over Stichting Financieel Paspoort

De Stichting Financieel Paspoort is een initiatief van mensen voor mensen en wil positief bijdragen aan maatschappelijk welzijn. Daarbij is financiële zelfredzaamheid belangrijk. Door nauw samen te werken met andere organisaties zorgt de Stichting Financieel Paspoort voor verbinding en passende oplossingen voor iedereen. De app FP is een gratis hulpmiddel voor financieel overzicht en inzicht. Het kan worden gebruikt bij advies, schuldhulpverlening, preventie en educatie. Iemand kan kiezen om hiermee (een deel van) persoonlijke informatie te delen. Voor meer informatie: www.financieelpaspoort.nl

Over de Volksbank

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl

 

——————

 

Succesvolle afronding van ons schuldhulpverlening project

 

Twee jaar geleden kregen wij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken om onze app FP te ontwikkelen en te testen bij verschillende gemeenten in Nederland.  Het doel is het innoveren van de schuldhulpverlening, door het versnellen en makkelijker maken van vervelende en tijdrovende taken zoals het verzamelen en in kaart brengen van de financiële situatie. Met onze app FP wordt het verzamelen met een paar knoppen geautomatiseerd waardoor de echte hulpverlening sneller op gang komt.

Dit project hebben wij inmiddels succesvol weten af te sluiten.

Het project leverde ons zeer waardevolle inzichten, gebruikerservaringen en contacten op. Aan de hand van deze resultaten zullen wij verdere stappen zetten om de schuldhulpverlening verder te innoveren; broodnodig omdat steeds meer mensen in Nederland in lastige financiële situaties belanden.

Al deze informatie hebben wij in onze eindverantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken verwerkt en aan hen overhandigd. Vorige week hebben ze ons bevestigd dat wij onze doelen hebben bereikt en dat zij tevreden zijn met het resultaat. Wij danken alle betrokken partijen voor hun inzet in dit succesvolle project.

Inmiddels zijn we bezig met volgende projecten en ontwikkelen wij onze organisatie en app gewoon door. Houd dus onze website in de gaten. Of nog beter; meld je bij ons aan als je een rol van betekenis wilt spelen bij dit unieke en groeiende burgerinitiatief!

 

——————-

 

Financieel Paspoort in het nieuws

 

Op de site www.ibestuur.nl worden wij genoemd als (de) partij als het gaat om het burgerbelang in relatie tot de PSD2.

Link naar het artikel: https://ibestuur.nl/Bestand+downloaden/478/iBestuur_30.pdf

Is PSD2 een gevaar voor de privacy of bevordert het de innovatie? Wij geloven zeker in het laatste, maar het privacy aspect wordt door commerciële bedrijven vaak naar de achtergrond gedreven. Wij bij Stichting Financieel Paspoort geloven dat juist de burger altijd de regierol moet hebben over zijn of haar persoonlijke financiële gegevens. Onze app FP is het neutrale instrument (iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, van arm tot rijk) om deze regie rol te kunnen uitoefenen.

 

Site eventjes eruit door een verhuizing van onze server

Tijdens de verhuizing van onze website naar een veiligere server, zijn wij per abuis op de blacklist van Google geplaatst. Dat heeft ertoe geleid dat bezoekers een waarschuwing kregen dat onze site mogelijk onbetrouwbaar was en dat onze e-mails in de spam belandden. Inmiddels is de verhuizing afgesloten en heeft Google haar waarschuwing ingetrokken. Op geen enkel moment zijn onze gegevens in gevaar geweest. Omdat wij nooit over de gegevens van onze gebruikers beschikken, is ook daar geen probleem opgetreden. Wij verontschuldigen ons voor deze onrust.

 

Financieel Paspoort presenteert op het grote SchuldenInfo jaarcongres

 

Ook dit jaar wordt het grote SchuldenInfo jaarcongres gehouden en wel op 18 april in Veenendaal. Stichting Financieel Paspoort geeft acte de presence met een boeiende presentatie over innovatie in de schuldhulpverlening met behulp van onze app FP. Bezie het volledige program hieronder. Meer informatie kan je vinden op www.schuldinfojaarcongres.nl

 

 

Het 3e SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je weer helemaal ‘up-to-date´ bent. Bekijk nu het volledige programma!

Profiteer tot 1 maart € 70,-  vroegboekkorting.

Lezingen

 • Keynote speech Satcha Maduro-Valies (Somega): “Alles is mogelijk: ook als je schulden hebt!”
 • Actualiteiten Invordering & Schulden met mr. André Moerman, (o.a. Schuldinfo)
 • Vivian den Hartogh (Hogeschool Utrecht) over ‘Schuldenbewind: effectief of overbodig?’
 • Slotbijdrage Harry Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden)
Sessies
 1. Aan de slag met bijstandsproblemen
  mr. André Moerman, Schuldinfo
 2. De WSNP in de praktijk: knelpunten en (creatieve) oplossingen
  mr. Jim de Lyon, York Advocaten
 3. Pilot Beschermingsbewind Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Joke de Kock, Gemeente Tilburg 
 4. Stellateam Belastingdienst: snelle actie bij acute problemen
  Anne Wedzinga-Dullaart en Brenda Jacobs-Moerland, Belastingdienst
 5. Incasso- en gerechtsdeurwaardersmarkt in beweging
  mr. Wilbert van der Donk, KBvG en Janssen en Janssen Gerechtsdeurwaarders  en Paul Otter, KBvG en Syncasso 
 6. Financieel Paspoort: de eerste ervaringen
  Philip Helmer, Stichting Financieel Paspoort en Hafsa el Bergui, PLANgroep
 7. Stress-sensitief omgaan met cliënten met psychiatrische aandoeningen
  drs. Sjaak Boon, ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen 
 8. De Presentiebenadering: pas als je mét iemand bent kun je er voor iemand zijn | Elizabeth van Dis, Stichting Presentie
 9. Help, ik ben ondernemer met schulden; en nu?
  Kelly Vink, Zuidweg & Partners

 

Wellicht tot 18 april!

———-

Gegevensbescherming is belangrijker dan financiële innovatie!

Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar de PSD2 wetgeving van kracht. Deze wetgeving maakt het voor niet-bancaire bedrijven, variërend van kleine fintech start-ups tot grote tech giganten als Google, mogelijk banktransactie gegevens van burgers te verzamelen.

Na instemming van de rekeninghouder moeten de banken deze gegevens ter beschikking stellen aan deze bedrijven. Maar met het ter beschikking stellen worden bijvoorbeeld details van de rekeninghouder bekend op basis waarvan religieuze, politieke of seksuele voorkeuren kunnen worden afgeleid. Daarnaast worden gegevens van de tegenrekening houders gedeeld, zonder toestemming van de houders van de tegenrekeningen. Hierbij is de gegevensbescherming ernstig in het geding.

Philip Helmer van Stichting Financieel Paspoort stelt: “Persoonlijke gegevens moeten vooral persoonlijk blijven. De regie over wat je deelt en met wie ligt bij het individu. De invoering van PSD2 op de huidige wijze is onaanvaardbaar en is in conflict met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Het individu kan in de huidige vorm niet kiezen welk onderdeel wel gedeeld wordt en welke niet.

Helmer: “Wij denken dat de bankrekeninghouder zich van deze inbreuk op de privacy onvoldoende bewust is. Ook is het op zijn minst opvallend dat er geen mogelijkheid is om bepaalde gegevens uit te sluiten.

Stichting Financieel Paspoort werkt aan de financiële zelfredzaamheid van de Nederlandse burger en juicht het eenvoudiger verzamelen van banktransactie-gegevens toe. Alleen niet door een derde partij. De gegevens moeten onder eigen regie en bij het individu worden verzameld, door het individu geselecteerd en vervolgens ter beschikking gesteld worden. Stichting Financieel Paspoort werkt aan tooling om het individu deze rol als regisseur eenvoudig te laten vervullen.

Stichting Financieel Paspoort roept verder alle marktpartijen op bij te dragen aan het principe van de burger als regisseur en hun verantwoordelijkheid te nemen bij de aanstaande invoering van de PSD2 wetgeving. Die wetgeving moet conform de AVG wordt ingevoerd, dus met het individu als regisseur.

———-

 

Onze open brief aan de Tweede Kamer n.a.v. hun motie ‘de digitale kluis’:

 

Geachte Steven van Weyenberg, Jan Middendorp, Daniel Koerhuis en Monica den Boer,

 

Hartelijk dank voor het indienen van de motie voor de digitale kluis. Dit klinkt als goed nieuws, eindelijk een oplossing voor vele problemen.

Voor succes volstaat het niet om deze droom alleen uit te spreken. Diverse partijen die daaraan concreet een bijdrage kunnen leveren, moeten ook budgetten en opdrachten krijgen om persoonsgebonden data voor overzicht en inzicht ter beschikking te stellen. Te beginnen bij de gemeentelijke overheden en de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, SVB, DUO, CAK, UWV en CJIB. Zij beschikking over een grote hoeveelheid aan broninformatie over en van de burger, maar deze informatie is nauwelijks ontsloten.

Niet omdat deze organisaties deze ontsluiting niet zouden willen, maar vooral omdat zij niet over de middelen beschikken en hieraan door de politiek onvoldoende prioriteit wordt gegeven. Daarom is het goed dat de Tweede kamer de regering oproept in actie te komen, maar bij een oproep moet het niet blijven. Ook zal de Tweede kamer de regering moeten opdragen dit voortvarend aan te pakken en, zoals gezegd, budgetten en prioriteiten toe te wijzen.

Er is ook goed nieuws waar het gaat om te wettelijke en technische haalbaarheid van een ‘digitale kluis’. Daarbij moeten wij wel eerst afstand nemen van het idee dat een ‘digitale kluis’ een centrale verzameling van gegevens is. Niet alleen omdat een centrale verzameling grote privacy gerelateerde (AVG) en technische problemen kent, maar ook omwille het veiligheidsrisico. Kortom, een centrale kluis is niet de oplossing en is ook niet nodig.

De oplossing ligt in het bij elkaar brengen van gegevens bij de burger zelf in zijn of haar eigen apparaat zoals een smartphone en dus niet ergens elders centraal. Als de burger toegang heeft tot alle bronnen en deze gegevens kan ophalen op het moment dat deze nodig zijn, dan kunnen de gegevens op dat moment bij elkaar worden gebracht. Bij en onder regie van de burger zelf en nergens anders. Geheel conform de AVG en zonder de veiligheidsrisico’s van een centrale databank.

Stichting Financieel Paspoort en de Qiy Foundation – beide niet-commerciële burgerinitiatieven – zijn in staat gegevens bij elkaar te brengen in de hand en onder regie van de burger. Dat doet Financieel Paspoort op dit moment voor de schuldhulpverlening waarbij financiële gegevens van diverse organisaties zoals de Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht en banken bij elkaar worden gebracht door en bij de betrokken burger. Daarbij streeft Financieel Paspoort ernaar deze ontsluitingen op een gestandaardiseerde manier te realiseren, op basis van het afsprakenstelsel van de Qiy Foundation. Deze gegevens worden dan inclusief bronvermelding en echtheidskenmerken gerouteerd onder regie van de burger, en op basis van de inmiddels door een aantal partijen ontwikkelde Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën. Het mooie is: dit is allemaal nu beschikbaar!

Dus Tweede kamer en regering, nu doorpakken en budgetten ter beschikking stellen en prioriteiten toewijzen. Alleen dromen is niet genoeg. Met de bestaande oplossingen van Financieel Paspoort en Qiy Foundation zijn nu resultaten te realiseren voor persoonlijke financiële gegevens. Vergelijkbare initiatieven voor zorgkosten, maatschappelijke ondersteuning en reizen voor mensen met een beperking zijn in de maak op basis van hetzelfde gedachtengoed en complementeren de ‘nieuwe digitale kluis’.

Wij zijn graag bereid deze duurzame oplossing toe te lichten om u zodoende in staat te stellen uw oproep voor een digitale kluis met concrete maatregelen en op basis van bestaande middelen mogelijk te maken.

 

vriendelijk groetend,

 

Het bestuur van Stichting Financieel Paspoort, bestaande uit Philip Helmer, Tom Hillemans en Sujan Lahiri.

 

Over Stichting Financieel Paspoort 

 

De Stichting Financieel Paspoort is een initiatief van mensen voor mensen dat positief bijdraagt aan maatschappelijk welzijn. Zonder commerciële belangen. Onze missie is het verhogen van de financiële zelfredzaamheid van mensen in Nederland. Door nauw samen te werken met een scala aan andere organisaties zorgt de Stichting Financieel Paspoort voor verbinding en vaart achter passende oplossingen voor iedereen.

Onze app FP is een gratis hulpmiddel voor financieel overzicht en inzicht. Het kan worden gebruikt bij advies, schuldhulpverlening, preventie en educatie. Met de app FP kan de gebruiker zijn of haar financiële gegevens automatisch bij elkaar brengen en eventueel ter beschikking stellen voor hulpverlening of advies. Allemaal conform de AVG. Op dit moment testen diverse organisaties de gebruikerservaring van de app FP. Deze proefprojecten worden in de praktijk uitgevoerd en onafhankelijk getoetst.
Website: www.financieelpaspoort.nl
Contact: bestuur@financieelpaspoort.nl

 

 

Onze werkconferentie in Den Bosch was een groot succes!

zie hieronder een compilatievideo van het gebeuren:

 

Meer dan 50 organisaties hebben deelgenomen aan de ronde tafel discussies rond thema’s als de Schuldhulpverlening 2.0, ZZPers en de Financiële APK. Onder de deelnemers waren organisaties als de VNG, de DNB, de AFM, het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse banken, verzekeraars, financieel adviseurs, belangenorganisaties, gemeenten en schuldhulpverleners. Wij bedanken deze organisaties voor hun aanwezigheid, hun input en hun welwillendheid om van Financieel Paspoort een succes te maken. De resultaten van de discussies worden verwerkt in de route kaart 2019-2021.
Tot slot was er een keynote speech van de voorzitter van Divosa – Erik Dannenberg – die de complexiteit van de huidige maatschappelijke regelingen en structuren toonde en de noodzaak voor een Financieel Paspoort benadrukte.

———–

NVVK STUDIEDAG

 

Tijdens de nvvk studiedag op 6 november jongstleden verzorgden Financieel Paspoort en fiKks een goed bezochte workshop over het thema Financiele Zelfredzaamheid. Hierbij werd gepresenteerd welke digitale mogelijkheden nu reeds beschikbaar zijn om de individuele financiële gegevens te verzamelen en in te zetten bij de ondersteuning van het hulpverleningsproces. Bijzonder hieraan is de rol van de client waarmee de gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Voor meer informatie mail naar info@financieelpaspoort.nl

———

Werkconferentie op 14 november in Den Bosch (meld je aan!)

 

Eind dit jaar sluiten wij ons project Schuldhulpverlening af. Daarbij organiseren wij een groot event op 14 november in Den Bosch in de vorm van een werkconferentie. In 2016 tijdens de bijeenkomst bij de SER, in aanwezigheid van Mariette Hamer, hebben wij onze routekaart 2016-2018 opgesteld. Op 14 november zullen wij aan ronde tafels de routekaart voor 2019-2021 opzetten. De onderwerpen zullen zijn:
 • Schuldhulpverlening 2.0, hoe verder als gegevens gewoon beschikbaar zijn?
 • Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF), wat en hoe verder?
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als kans voor financiële zelfredzaamheid
 • Aflossingsvrije hypotheek is toch niet zo aflossingsvrij
 • De financiële zelfredzaamheid van de ZZP-er
 • De waarde, noodzaak en inzet van afsprakenstelsels
 • De financiële APK
Ieder onderwerp zal worden voorbereid en gemodereerd door één of meer van onze partners. Mocht u bij de voorbereiding betrokken willen worden, stuur uw verzoek en motivatie aan evenement@financieelpaspoort.nl.
OPROEP: Wij roepen alle marktpartijen op bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid van Nederland. Neem dus deel aan de werkconferentie en praat mee! Via deze link kunt u zich aanmelden. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere uitwerking van het programma.

Nog goed om te weten:
– Het aantal plaatsen is beperkt, wacht dus niet te lang.
– De Stichting Financieel Paspoort is een burgerinitiatief en geen commerciële onderneming. Voor deelname zullen wij een kleine bijdrage voor de kosten in rekening brengen.

—————

Stichting Financieel Paspoort start met de ontwikkeling van de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën

 

Onder leiding van de Stichting Financieel Paspoort heeft een aantal partijen uit het financiële werkveld een start gemaakt voor het ontwikkelen van een gegevensstandaard. Deze standaard is nodig voor het koppelen en uitwisselen van persoonlijke financiële gegevens. Dit leidt tot de Gegevensstandaard voor Persoonlijke Financiën (GPF).

Er zijn allerlei standaarden die financiële gegevens beschrijven die het individu raken. Deze standaarden zijn gericht op een verticale keten om het uitwisselen van gegevens binnen het financiële werkveld mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan verzekeringen, banken, pensioenen, hypotheken en belastingen.

GPF wordt geen nieuwe of vervangende standaard, maar een met verwijzingen naar bestaande standaarden uit het werkveld. Hierbij staat het individu centraal. Een hulpmiddel voor partijen die financiële gegevens vragen aan het individu en daarbij duidelijk willen maken welk antwoord zij bij welke vraag verwachten.

Voorwaarden GPF

Mensen houden zelf controle over alle persoonlijke gegevens die bekend zijn bij overheden en bedrijven. Zij verzamelen deze gegevens zelf en kiezen voor het delen van informatie met een hulpverlener of adviseur of niet. Het delen gebeurt alleen onder regie van het individu en zoals bepaald is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Het Regeerakkoord 2017. De Stichting Financieel Paspoort stelt hiervoor de app Financieel Paspoort (FP) ter beschikking.

Een standaard GPF is waardevol

Het is essentieel om digitale persoonlijke informatie op een veilige manier uit te wisselen. Hierbij willen wij samenwerken met het financiële werkveld voor de ontwikkeling van een gegevensstandaard. De standaard GPF zorgt voor herkenning van uitgewisselde gegevens en maakt de geautomatiseerde verwerking hiervan mogelijk. De standaard GPF verbindt en helpt structuur aan te brengen bij persoonlijke financiën.

In 2017 gaf het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidie voor de start van de ontwikkeling van de gegevensstandaard en de app FP.

Start van het ontwikkelen van de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF)

Op woensdag 11 juli 2018 is de ontwikkeling van de GPF gestart met o.a. de Qiy Foundation. Deze onafhankelijke stichting beheert een afsprakenstelsel met algemene spelregels voor de omgang met persoonlijke gegevens. De samenwerkende organisaties zijn:

Over Stichting Financieel Paspoort

De Stichting Financieel Paspoort is een initiatief van mensen voor mensen en wil positief bijdragen aan maatschappelijk welzijn. Daarbij is financiële zelfredzaamheid belangrijk. Door nauw samen te werken met andere organisaties zorgt de Stichting Financieel Paspoort voor verbinding en passende oplossingen voor iedereen.

De app FP is een gratis hulpmiddel voor financieel overzicht en inzicht. Het kan worden gebruikt bij advies, schuldhulpverlening, preventie en educatie. Iemand kan kiezen om hiermee (een deel van) persoonlijke informatie te delen.

Op dit moment zijn er verschillende organisaties die de gebruikerservaring van de app FP testen. Deze proefprojecten worden in de praktijk uitgevoerd.

Neem contact op voor meer informatie of vragen: info@financieelpaspoort.nl

——————

Financieel Paspoort heeft zich aangesloten bij de Qiy Foundation

Hiermee geeft de Stichting Financieel Paspoort invulling aan haar strategie om iedereen een compleet en actueel overzicht te bieden van de persoonlijke financiële situatie, veilig, gestandaardiseerd en met respect voor privacy.

 

Tijdens het ‘Maak het bruikbaar festival’, georganiseerd door onze digi-commissaris Bas Eenhoorn, hebben Marcel van Galen en Philip Helmer 2 workshops gegeven over de noodzaak en mogelijkheden van veilige bereikbaarheid van persoonlijke gegevens.

Financieel Paspoort en Qiy Foundation

 ————————-

Nathan Brouwer over de voordelen van overzicht

Nathan Brouwer noemt het Financieel Paspoort in Pensioen Bestuur & Management 2017 nr 3

Klik hier om het volledige artikel te lezen

 —————————

AFM ondersteunt initiatief Financieel Paspoort

Klik hier voor de nieuwsbrief van de AFM 

————————-

Overzicht voor schuldhulpverlening met Financieel Paspoort

Interessant artikel op gemeente.nu over hoe het Financieel paspoort kan bijdragen binnen het schuldhulpverleningsproces. Lees hier hoe de app kan helpen om weer inzicht te krijgen in de persoonlijke financiële situatie.

Klik hier om het volledige artikel te lezen


————————-

Afstuderen met het Financieel Paspoort!

Rik:

Vanaf vorige week hebben we een nieuwe aanwinst bij ons team. Rik Franssen gaat zijn scriptie schrijven over de toepasbaarheid van de app Financieel Paspoort voor de ZZP’er. Wij kijken erg uit naar de resultaten van Rik over dit onderwerp! Rik stelt zich graag even voor.

Hallo allemaal.

Mijn naam is Rik Franssen en ik ben 22 jaar oud. Na het afronden van mijn hbo-studie People and Business Management ben ik via een pre-master doorgestroomd tot de masteropleiding International Business aan de universiteit van Maastricht. De laatste horde van deze opleiding is het schrijven van mijn scriptie.

Op het moment dat ik hoorde dat ik mijn scriptie kan schrijven met een voor de stichting Financieel Paspoort relevante vraagstelling, werd ik enthousiast. Ik vind het, mede door mijn hbo-achtergrond, namelijk erg prettig om de normaliter voornamelijk academische scriptie op een praktische wijze invulling te geven.

Gedurende de komende maanden zal ik onderzoek doen naar de interesse van ZZP’ers in de applicatie Financieel Paspoort en de verdere wensen die deze doelgroep heeft in de mogelijkheden van deze app.

Ik heb er vertrouwen in dat de komende maanden een leuke en vooral leerzame periode zal worden.

20170214_142836


———————————

De maakbaarheidsstudies zijn van start!

Op 31 januari en 1 februari zijn de maakbaarheidsstudies voor Pensioenen-APK en Schuldhulpverlening gestart met een kick-off in Utrecht.

De maakbaarheidsstudies zijn onderdeel van de route kaart ‘de Burger centraal’ die op 30 augustus is aangeboden aan Jetta Klijnsma.

Tijdens de maakbaarheidsstudies Pensioenen-APK en Schuldhulpverlening worden praktische ervaringen rondom de inzet van de app FP verzameld. Betrokken partijen zullen aansluitend op basis van deze ervaringen de app FP verder uitbouwen en de uitrol over heel Nederland ter hand nemen. De maakbaarheidsstudies lopen van februari tot en met mei 2017.

Meer dan 30 organisaties hebben hun steun en deelname aan deze studies toegezegd. De resultaten uit deze studies zijn in juni input voor de 4e fase waarin een brede uitrol van de app FP zal plaatsvinden.

Klik hier voor alle deelnemende organisaties


IMG-20170222-WA0001


————————

Position Paper: Qiy Foundation en Financieel Paspoort over persoonlijke
financiële gegevens bij banken en verzekeringsmaatschappijen

Klik hier om het standpunt van de Qiy Foundation en Stichting Financieel Paspoort te lezen over de omgang met financiële gegevens bij banken en verzekeringsmaatschappijen in de toekomst met PSD2.


———————

Donatie Achmea Foundation

Gijs Matser, (inmiddels ex- red.)bestuurslid van Stichting Financieel Paspoort, neemt een cheque van € 5.000,- in ontvangst van Ernst Hirsch Ballin namens de Achmea Foundation.

Wij willen graag iedereen bedanken die op ons heeft gestemd! De donatie zal worden gebruikt om de app Financieel Paspoort verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Wij hopen hierdoor een stapje dichterbij te komen om mensen weer de controle terug te geven over hun persoonlijke financiële situatie.

Achmea Foundation ontzettend bedankt!

2016foundation-15


——————————-

De stichting Financieel Paspoort mengt zich in de discussie over pensioencommunicatie

 

Tijdens het FD-debat op 31 oktober, in samenwerking met BNR, ging het vooral over de frustratie dat vele inspanningen ten spijt, de burger er zich niet mee bezig houdt en dus ook geen maatregelen treft.

 

De stichting Financieel Paspoort is van mening dat het woord “pensioen’ de lading niet dekt en de meeste burgers hierdoor gedemotiveerd worden er aandacht aan te besteden. In plaats daarvan zouden wij moeten spreken over financieel overzicht, iets dat met behulp van de app Financieel Paspoort eenvoudig kan worden geboden. Onderdeel van dit overzicht is dan pensioenen, maar nu in de totale context van alle persoonlijke financiële aspecten, waardoor het beter begrijpelijk wordt en mensen door het woord “pensioen” zich niet meteen afwenden.

 

De Stichting Financieel Paspoort ontwikkelt een onafhankelijke en gratis app voor iedere burger waarmee het financieel overzicht op een eenvoudige manier kan worden gemaakt door de persoonlijke financiële gegevens door de burger zelf te laten verzamelen. Alleen voor en bij de burger, dus geen centrale database, geen commerciële dienstverleners. Een burgerinitiatief met en voor de burger.

 

Op de website bnr.nl/pensioendebat vindt je het verslag van de bijeenkomst in woord en beeld.

Luister naar  het debat en de bijdrage van Financieel Paspoort vanaf 40’25”.


—————-

Financieel inzicht door nieuwe app

Verschenen in AD en diverse regiobladen

Klik hier voor het artikel op Blendle

AMSTERDAM

Veel mensen raken in de schulden doordat ze onvoldoende zicht hebben op hun financiële

situatie. Om dat probleem te tackelen, is de app Financieel Paspoort in de maak.

De bedoeling is dat gebruikers met de app in één oogopslag een overzicht krijgen van hun

inkomsten en uitgaven, en van hun bezittingen en schulden. Als de situatie problematisch is,

komt er automatisch een melding in beeld.

De initiatiefnemers, verenigd in de Stichting Financieel Paspoort, proberen zoveel mogelijk

informatie te koppelen. Denk hierbij aan gegevens van de Belastingdienst, verzekeringen, het

pensioenoverzicht en gegevens van DUO, dat onder meer de studiefinanciering regelt.

Volgens de voorzitter van de stichting, Philip Helmer, is de informatie nu nog versnipperd. Dat

zorgt op verschillende manieren voor problemen. ,,Neem het pensioenoverzicht. Enkel dat

papiertje geeft een te beperkt beeld van je toekomst. Je kunt pas over je pensioen oordelen als je

de gehele situatie kent.”

Doelgroepen vormen de groeiende groep zzp’ers (,,die ineens ondernemer worden”) en

Nederlanders die in de schuldsanering zitten. ,,Zij hebben vaak een hele schoenendoos vol

papieren en hebben al maandenlang geen brieven meer geopend. Het is een nachtmerrie om

dan de stand van zaken op te maken.”

Schulden

Om die reden wordt samen opgetrokken met Kredietbank Nederland. Daar gaan cliënten met

schulden volgend jaar de app testen.

Algemeen directeur Carry de Niet ziet grote mogelijkheden. ,,Wij hebben veel gegevens nodig

om een financiële situatie in kaart te brengen, maar veel mensen zien door de bomen het bos

niet meer. Het duurt vaak vijf jaar voordat mensen hulp zoeken bij de schuldhulpverlening en

tegen die tijd bedraagt hun schuld gemiddeld bijna 43.000 euro. Ze zijn het overzicht helemaal

kwijt en lopen weg voor de post. Met het Financieel Paspoort hebben we straks een groot deel

van de gegevens bij de hand.”

Banken

Volgens De Niet is er wel een belangrijke voorwaarde voor succes: banken moeten meewerken.

,,Privacy is een gevoelig thema. Hoe borg je dat de financiële gegevens goed bewaard worden?

Je moet alle partijen op één lijn zien te krijgen.”

Helmer begrijpt dat dit een uitdaging is. ,,Geen instantie heeft belang bij zo’n totaaloverzicht.

Banken niet, verzekeringen niet. We doen het puur voor de burger. Die is het kind van de

rekening. Kijk maar naar de sociale voorzieningen die zijn uitgehold. Alles wordt weggehaald bij

de burger, maar diezelfde burger wordt er niet op voorbereid om te overleven. Dat gat willen we

opvullen. Dit moet een nationaal initiatief worden.”
Een marktplaats waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, zo ziet Helmer het voor zich. ,,Dit

biedt bijvoorbeeld kansen voor het Nibud of Vereniging Eigen Huis. Daar moet je rekenhulpen

invullen waarvoor je allerlei waardes nodig hebt. Wij kunnen die rekenhulp al van tevoren

invullen. Daarmee verhoog je de toegankelijkheid en bruikbaarheid van die tools.”

auteur: PIETER BUSS www.pieterbuss.nl


———————-

Bestuur Stichting Financieel Paspoort wordt uitgebreid met nieuw bestuurslid Sujan Lahiri

Trots kunnen wij mededelen dat wij een nieuw bestuurslid hebben aangetrokken bij de stichting. Sujan was al een tijd actief betrokken bij de stichting als vrijwilliger en is 19 september jongstleden officieel toegetreden tot het bestuur. Daarnaast zal onze nieuwe aanwinst Sujan de penningmeester taken overnemen van Gijs Matser. Gijs Matser zijn nieuwe rol wordt bestuurslid Appontwikkeling.

profielfoto


Stichting Financieel Paspoort is blij met haar nieuwe supporter!

Lees hier de Blog https://halloroos.nl/blog/inzicht/financieel-paspoort/


 

Route kaart ‘de Burger centraal’ overhandigd aan Staatssecretaris Jetta Klijnsma op 30 augustus 2016

De Stichting Financieel Paspoort heeft op 30 augustus de route kaart ‘de Burger centraal’ overhandigd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er is uitvoerig met de staatssecretaris gesproken over wat haar ministerie kan betekenen voor het financiële bewustzijn van elke burger in Nederland door het steunen van het Financieel Paspoort.

De Stichting vond de staatssecretaris zeer goed voorbereid en nam hartelijk haar complimenten voor de tot zover gemaakte vooruitgang in ontvangst. De Stichting bracht de boodschap over dat de urgentie voor het Financieel Paspoort groot is en er reeds een brede steun is uit de markt.

Tevens is de wens van de Stichting besproken wat betreft ondersteuning van het ministerie bij het uitrollen van de verschillende maakbaarheidsonderzoeken. Na een constructieve discussie werd besloten dat er eind September weer een contactmoment met de staatssecretaris zal zijn. Wordt vervolgd.

foto klijnsma

 

Deelnemende organisaties bij het opstellen van de route kaart o.a.:


23 februari 2016, Nathan Brouwer in FinanceInnovation over het Financieel Paspoort.

Klik hier voor de link.

Artikel Figlo Nathan Brouwer Financieel Paspoort


18 december 2015 VZZP E-magazine

Klik hier voor de link.

E-magazine vzzp

PensioenPro: Nieuwe poging tot digitaal financieel overzicht

Klik hier voor het artikel. Pensioen Pro – Nieuwe poging tot digitaal financieel overzicht


Persbericht VVP-online: Financieel Paspoort krijgt vorm

Klik hier voor het persbericht

160524 Financieel Paspoort_014


25 april 2016, Op RTL-Z! Mathijs Bouman legt uit wat het Financieel Paspoort is

Bekijk hier het fragment van RTL-Z

RTL-Z Financieel Paspoort

 

De Fintech belofte

11 mei 2015, Stichting Financieel Paspoort staat op de NRC live Fintech Beurs met een eigen stand op de “Challenger Markt”

De financiële markt van de toekomst
Op 11 mei vertalen koplopers, toekomstkijkers en hoofdrolspelers in de financiële wereld fintech-trends naar scenario’s, kansen en knelpunten voor de financiële markt. Tijdens De Fintech-belofte staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe ziet de financiële dienstverlening van de toekomst eruit?
 • Welke fintech-ontwikkelingen gaan de markt opschudden?
 • Wat is de plek van de klant in de fintech-revolutie?
 • Wat zijn de risico’s van de ‘technologische storm’?
 • Hoe verandert de rol van de toezichthouder?

Klik hier voor meer informatie over NRC Live Fintech beurs