Stichting Financieel Paspoort helpt jou met jouw financiële zelfredzaamheid!

Wij ontwikkelen een gratis FP app waarmee jij heel gemakkelijk een overzicht van jouw financiën kunt maken, zonder dat andere mensen (Financieel Paspoort ook niet) deze gegevens kunnen inzien of opslaan. Uniek in Nederland.

Hulp bij financieel overzicht

Onze missie, visie en strategie

Wij willen een samenleving realiseren waarin mensen financieel zelfredzaam zijn en zelf eenvoudig de regie kunnen voeren over hun eigen financiële gegevens.

Visie

Iedereen heeft het recht om financieel gezond te leven en grip te hebben op de eigen gegevens. Een overzicht van de financiële situatie met één druk op de knop moet mogelijk zijn. Mensen met financiële problemen krijgen dankzij een dergelijk overzicht sneller en betere hulp.

Strategie

Centraal in onze aanpak staat dat er steeds meer maatschappelijk draagvlak komt voor financiële zelfredzaamheid. Daarom moet er worden samengewerkt aan hulpmiddelen en standaarden om die eenvoudige gegevensuitwisseling en regie bij de burger mogelijk te maken . We beïnvloeden het beleid van organisaties en de wetgeving, versterken de positie van de burger in advies- en hulpverleningsprocessen en stimuleren burgers te werken aan een gezonde financiële basis.

Hulp bij financieel overzicht

Onafhankelijk en zonder winstoogmerk

Wij zijn onafhankelijk, niet commercieel en geen onderdeel van een andere instelling of organisatie.

Wij zijn zeer ambitieus, streven grote sociale doelen na, staan open voor en creëren samenwerkingsverbanden en zijn transparant in ons doen en laten.

Financieel Paspoort

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Meld je aan als vrijwilliger. Samen maken we onze missie werkelijkheid: versterken van de financiële zelfredzaamheid van de Nederlandse burger.

Hoe werken wij?

Om onze missie en visie te realiseren, gebruiken we de volgende werkwijzen:

 1. Lobby voor het recht op zelfredzaamheid van de burger 
  Wij lobbyen bij beleidsmakers bij de politiek of andere plaatsen om de belangen van de burger als het gaat om financiële zelfredzaamheid te borgen. Hierbij zien we onszelf als spreekbuis en gesprekspartner namens de burger.
 2. Strategische communicatie
  Via allerlei kanalen maken we duidelijk waar we precies voor staan en wat en hoe we onze missie en visie willen realiseren.
 3. Mobiliseren en vergroten ecosysteem
  Wij werken inmiddels samen met tientallen partijen die in meer of mindere mate met financiële zelfredzaamheid van doen hebben. Dit ecosysteem breiden we met de tijd uit. Dit ecosysteem zetten we in om de belangen van de burger altijd op de voorgrond te laten treden.
 4. Hulpmiddelen
  Wij ontwikkelen de gratis app FP, ondersteunen bij de ontwikkeling van lesmateriaal (financiële educatie) en dragen bij aan het gebruik van nationale standaarden als het bijvoorbeeld gaat om gegevensuitwisseling.
HULP BIJ FINANCIEEL OVERZICHT

De te behalen mijlpalen naar 2022

 1. Regie op eigen gegevens is de norm: draagvlak bij de politiek.
 2. Het formuleren en publiceren van open standaarden
 3. Ontsluiten van financiële gegevens van toonaangevende organisaties
 4. Versnellen en vereenvoudigen van schuldhulpverlenings- en adviesprocessen
 5. Aanvullen van bestaande financiële educatie en preventie-initiatieven.
app financieel overzicht

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Wij sturen gemiddeld 1x per kwartaal een nieuwsbrief uit.