010-over-ons

Stichting Financieel Paspoort is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk, omdat de burger geen totaaloverzicht wordt geboden over alle financiële gebieden zoals overheden, verzekeringen, banken en pensioenfondsen. Jij wordt geacht financieel redzaam te zijn bij budgetbeheer, belastingaangiften, sociale verzekeringen, pensioenen, etc., maar je krijgt daarvoor niet de noodzakelijke begeleiding noch instrumentarium.  De Stichting biedt jou een gratis … Meer lezen over 010-over-ons