Wij willen een samenleving realiseren waarin mensen financieel redzaam zijn en zelf eenvoudig de regie kunnen voeren over hun eigen gegevens.

Ons doel is om jou financieel redzaam te maken. Daarvoor is een persoonlijk en actueel financieel inzicht het beginpunt. Wij bieden een gratis gereedschap, de app FP, waarmee jij jouw persoonlijke financiële gegevens eenvoudig en snel kunt verzamelen en een overzicht ontstaat dat jij begrijpt. Door de koppeling met Voorzieningen.nl zie je direct wie jou verder kan helpen. Voor jouw financieel inzicht installeer de app FP en start vandaag nog. Download de app door op de QR-code te klikken of deze te scannen:
De app FP is veilig en verzamelt de gegevens alleen bij jou, op jouw apparaat en nergens anders. Dus ook niet bij ons.

Onze missie, visie en strategie

Wij willen een samenleving realiseren waarin mensen financieel redzaam zijn en zelf eenvoudig de regie kunnen voeren over hun eigen financiële gegevens.

Visie

Iedereen heeft het recht om financieel gezond te leven en grip te hebben op de eigen gegevens. Een overzicht van de financiële situatie met één druk op de knop moet mogelijk zijn. Mensen met financiële problemen krijgen dankzij een dergelijk overzicht sneller en betere hulp.

Strategie

Centraal in onze aanpak staat het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor financiële redzaamheid. Daarom moet er worden samengewerkt aan hulpmiddelen en standaarden om een eenvoudige gegevensuitwisseling en regie door de burger mogelijk te maken . We beïnvloeden het beleid van organisaties en de wetgeving, versterken de positie van de burger in advies- en hulpverleningsprocessen en stimuleren burgers te werken aan een gezonde financiële basis.

Hulp bij financieel overzicht

Hoe werken wij?

Om onze missie en visie te realiseren, gebruiken we de volgende werkwijzen:

 1. Versterken van het recht op redzaamheid van de burger 
  Wij beïnvloeden beleidsmakers in de politiek en besturen van financiele instellingen om de belangen van de burger te borgen als het gaat om financiële redzaamheid. Hierbij zien we onszelf als spreekbuis en gesprekspartner namens de burger.
 2. Strategische communicatie
  Via alle mogelijke kanalen maken we duidelijk waar we precies voor staan en wat en hoe wij onze missie en visie willen realiseren.
 3. Mobiliseren en vergroten ecosysteem
  Wij werken samen met tientallen partijen die in een of andere vorm met financiële redzaamheid van doen hebben. Dit ecosysteem breiden wij continu uit en zetten het in om de belangen van de burger altijd op de voorgrond te plaatsen.
 4. Hulpmiddelen
  Wij ontwikkelen de gratis app FP, ondersteunen bij de ontwikkeling van lesmateriaal (financiële educatie) en dragen bij aan het gebruik van nationale standaarden als het bijvoorbeeld gaat om gegevensuitwisseling.
HULP BIJ FINANCIEEL OVERZICHT

Onafhankelijk en zonder winstoogmerk

Wij zijn onafhankelijk, niet commercieel en geen onderdeel van een andere instelling of organisatie.

Wij zijn zeer ambitieus, streven grote sociale doelen na, staan open voor en creëren samenwerkingsverbanden en zijn transparant in ons doen en laten.

Financieel Paspoort

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Wij sturen gemiddeld 1x per kwartaal een nieuwsbrief uit.