Voorzieningen.nl

In samenwerking met onze partners onderhouden wij een nationaal overzicht van voorzieningen: voorzieningen.nl. Het doel is alle voorzieningen, dus zowel nationale, regionale, gemeentelijke en charitatieve op te nemen.

Voor de charitatieve voorzieningen zijn onze partners vooral vrijwilligersorganisaties. Zij gebruiken deze website voor hun clienten en signaleren als er wijzigingen zijn. Hulpverleners kunnen zich registeren zodat zij hun eigen gegevens over organisatie en voorzieningen kunnen beheren.

Voorzieningen.nl is ook bereikbaar vanuit de app FP, waarbij alle voorzieningen worden getoond die beschikbaar zijn in de eigen gemeente. Wij werken aan verdere precisering van de getoond voorzieningen, door toenemend gebruik te maken van de gegevens in het eigen paspoort.

Sluit je aan?

Organisaties die willen helpen, kunnen contact opnemen door het contactformulier op deze website te gebruiken.

Wij zijn zeer ambitieus, streven grote sociale doelen na, staan open voor en creëren samenwerkingsverbanden en zijn transparant in ons doen en laten.

Financieel Paspoort

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Meld je aan als vrijwilliger. Samen maken we onze missie werkelijkheid: versterken van de financiële zelfredzaamheid van de Nederlandse burger.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Wij sturen gemiddeld 1x per kwartaal een nieuwsbrief uit.