Oproep aan de minister Schouten om samen de armoede te bestrijden met respect voor de privacywet

  • Bericht auteur:

 

Naar aanleiding van het interview in Trouw van 12 februari en de opmerking dat de minister de mensen graag wil helpen door de randen van de privacywet op te zoeken, hebben wij aangegeven dat dit ook kan zonder de randen op te zoeken. Vandaag hebben wij minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, opgeroepen gezamenlijk de armoede te bestrijden met respect voor de  privacywet.

Dit privacy probleem ontstaat als voor een werkwijze wordt gekozen, waarbij de overheid aan de slag gaat met persoonlijke gegevens van de burger, zonder de betrokkenheid van de burger. Als voor een werkwijze zou worden gekozen waarbij de burger betrokken is en zijn/haar toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens verleent, ontstaat dit probleem niet en wij denken dat dit kan!

Door de burger in staat te stellen de eigen gegevens op een eenvoudige en veilige manier te verzamelen, onder eigen regie (en dat kan nu al), wordt de basis gelegd voor het kunnen identificeren van de regelingen waarop de burger recht heeft. Als men dat zou combineren met de enorme groep aan vrijwilligers in Nederland (Maatschappelijk initiatief, betrokkenheid, particulier initiatief, of filantropie: deze vertegenwoordigen de “innerlijke kracht van Nederland”, prof. Mathieu Segers in Buitenhof, 12 december jl.), waarbij hulpverleners de burger helpen, zoals dat nu al gebeurt in de dorpshuizen, kan lokaal en eenvoudig hulp worden geboden.

Als de overheid, in plaats van het opbouwen van nieuwe centrale databestanden en netwerken, haar regelingen vindbaar en digitaal toetsbaar maakt, kunnen de burgers, al dan niet geholpen door vrijwilligers uit de directe omgeving, zelf de noodzakelijke persoonlijke gegevens (echt eenvoudig) verzamelen en deze inzetten om digitaal te toetsen voor welke regelingen zij eventueel in aanmerking komen. Dit kan via een volledig geautomatiseerd proces zonder moeite van de burger.  Als dan de directe omgeving helpt bij de ‘warme’ overdracht naar de regeling, heeft de minister haar doelen bereikt. En dat zonder de grenzen van de privacywet op te zoeken, sterker nog, daarmee is een duurzame basis gelegd voor financiële redzaamheid van de burger, een startpunt voor armoedebestrijding.

Het moment is nu, want met het aanstellen van het nieuwe kabinet hebben wij niet alleen een minister voor Armoedebeleid, maar ook een staatssecretaris Digitale Zaken en een regeringscommissaris Informatiehuishouding. De belofte van een nieuwe politieke cultuur, moet ons inziens ook inhouden dat de overheid niet zoekt naar de mazen in haar eigen wetten, maar de kracht van de samenleving onderkent en faciliteert. Wij hebben daarbij onze ondersteuning aangeboden.