Voorzieningen

De app zoekt passende voorzieningen voor jou.
De app gebruikt jouw persoonlijke gegevens om de beste voorzieningen te vinden.
De app geeft je meer informatie over de voorzieningen.
De app helpt jou met het aanvragen van voorzieningen.
De app verzamelt jouw financiële gegevens van MijnOverheid, MijnBelastingdienst, MijnToeslagen en MijnUWV.
Jouw gegevens komen alleen op jouw telefoon terecht.