Waarom het Financieel Paspoort?

  • Financieel Paspoort voor persoonlijk inzicht
  • Financieel Paspoort voor de Schuldhulpverlening
  • Financieel Paspoort voor Pensioenen (binnenkort)
  • Financieel Paspoort voor een Voedselpakket (binnenkort)

De organisatie van de Stichting Financieel Paspoort

  • Het bestuur bestaat uit Tom Hillemans  en Philip Helmer 
  • Het bestuur zet zich onbezoldigd in.
  • Een team van actieve vrijwilligers doet mee
  • De Stichting heeft geen personeel in dienst 

Wij zijn onafhankelijk, niet commercieel en geen onderdeel van een andere instelling of organisatie. Hierdoor zijn wij vrij in onze keuzes, primair in het belang van de burger. 

Donaties

Als jij onze missie wilt ondersteunen en wilt dat het Financieel Paspoort blijft bestaan,  doe een donatie. Maak  jouw bijdrage over op IBAN NL51TRIO0198 3229 92. Als je een ontvangstbewijs wilt ontvangen, vermeldt dan jouw naam en emailadres. Na ontvangst krijg je een bevestiging. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

De Raad van Advies van Stichting Financieel Paspoort

  • De Raad van Advies ondersteunt het bestuur bij strategische keuzes en geeft gevraagd en ongevraagd advies  
  • Ook de Raad van Advies zet zich onbezoldigd in

Leden van de Raad van Advies zijn:

Robert Timmer
Robert Timmer / Technology for Good
Monique Opdam
Monique Opdam / Interim CMO en CCO
Wil Janssen / Chief Marketing Officer InnoValor