ANBI status voor Stichting Financieel Paspoort

  • Bericht auteur:

Stichting Financieel Paspoort heeft de ANBI status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hiermee heeft de overheid bevestigd dat Stichting Financieel Paspoort een algemeen nut beoogt. De ANBI status wordt ook gezien als een bevestiging van onze maatschappelijke doelen en onze werkwijze.

Wij zijn heel blij met deze erkenning en zijn dankbaar voor alle inspanningen van onze vrijwilligers die hieraan een essentiële bijdrage hebben geleverd. De Stichting heeft tot doel een samenleving te realiseren waarin mensen financieel zelfredzaam zijn en zelf eenvoudig de regie kunnen voeren over hun eigen financiële gegevens.

Onze Visie

Iedereen heeft het recht om financieel gezond te leven en grip te hebben op de eigen gegevens om op die manier de juiste keuzes te kunnen maken. Een overzicht van de financiële situatie met één druk op de knop moet mogelijk zijn. Mensen met financiële problemen kunnen dankzij een dergelijk overzicht sneller en beter hulp zoeken.

Burgerinitiatief

Stichting Financieel Paspoort is een burgerinitiatief, een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk en werkt alleen met vrijwilligers. Wij zijn zeer ambitieus, streven grote sociale doelen na en creëren en staan open voor samenwerkingen.

Het unieke aanbod van Financieel Paspoort

De komende jaren richten wij ons op de volgende 3 gereedschappen:

– De app FP Financieel Paspoort 

Deze gratis app is oorspronkelijk met een subsidie van het ministerie van SZW tot stand gekomen. De app zorgt op een eenvoudige manier voor een snel en volledig inzicht in de financiële situatie van de burger. Doordat de burger de gegevens uitsluitend bij zich verzamelt is de privacy gewaarborgd.

Daarnaast kan de burger zelf of in samenwerking met een hulpverlener beoordelen voor welke voorzieningen hij/zij in aanmerking komt. De app is beschikbaar in de app-stores van Apple en Google en binnenkort ook als WEB-versie.

– Het VoorzieningenRegister

Het VoorzieningenRegister is een overzicht van vele voorzieningen. Dit zijn zowel de voorzieningen van de lokale en centrale overheid, verrijkt met de voorzieningen van nationale en lokale charitatieve instellingen. De app FP en het VoorzieningenRegister zijn gekoppeld, zodat op basis van persoonlijke gegevens, verzameld met de app, mogelijk passende voorzieningen kunnen worden gevonden.

Het totaal van de lokale voorzieningen wordt beheerd door vrijwilligers in een gemeente. Zij staan dicht bij de burgers, kennen het lokale aanbod en weten wat er speelt. Burgers kunnen op deze wijze beter voor elkaar zorgen. 

– De warme overdracht

Met de warme overdracht spelen wij in op het daadwerkelijk begeleiden van burgers naar de juiste voorzieningen. De hulpverleners en vrijwilligers brengen de burgers in contact met de mensen van passende voorzieningen. Burgers voor burgers.

Ontworstelen aan bestaansONzekerheid

Met dit unieke, elkaar versterkende aanbod, helpt de Stichting niet alleen bij het overzichtelijk maken van voorzieningen, maar ook bij het zelfredzaam maken van de burger. De burger kan in zijn eigen kracht gezet worden, een reële kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving en zich te ontworstelen aan bestaansONzekerheid.