Stichting Financieel Paspoort

  • Bericht auteur:

Op 5 oktober is de Stichting Financieel Paspoort opgericht en het bestuur benoemd. De Stichting Financieel Paspoort is de concrete uitwerking van het advies dat werd gegeven door de werkgroep Digitale Communicatie tijdens het afsluitingsevent van het PensioenLab in mei 2015.

Het doel is om het financieel bewustzijn, dus ook over pensioenen, te vergroten door het aanbieden van een digitaal financieel paspoort. Hiermee kan de burger zijn financiële data bij de verschillende instanties en financiële dienstverleners in één overzicht bij elkaar brengen.

De Stichting Financieel Paspoort is onafhankelijk en wil samenwerken met alle partijen die ook willen bijdragen om het financieel bewustzijn van de burger te vergroten.