Category: Financieel Paspoort in de pers


Financieel Paspoort overlegt met D66 over de modernisering van de pensioenen

By Philip Helmer,

Op 18 mei, de dag na de presentatie van het plan van D66 ‘Baas over eigen Pensioen’, heeft er overleg plaatsgevonden tussen de auteur Steven van Weyenberg en het bestuur van Stichting Financieel Paspoort.
Hierbij is de noodzaak besproken voor een persoonlijk financieel overzicht voor iedere burger, om de eigen positie te kunnen vaststellen en daarmee de, door D66 gewenste, keuze-mogelijkheden te kunnen beoordelen. Keuzes en eigen regie vergen een goed geïnformeerde burger en gereedschappen om deze zelfredzaamheid succesvol te maken.
De stichting Financieel Paspoort ijvert voor een onafhankelijk Financieel Paspoort, in de vorm van een app, waarmee de burger alle financiële gegevens kan verzamelen en in een begrijpelijk overzicht plaatsen.
Onder de titel ‘De Burger Centraal’ organiseert de stichting op 24 mei een werkconferentie bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag. Tijdens deze werkconferentie, waaraan inmiddels meer dan 40 organisaties hun deelname hebben toegezegd, zal de app voor het eerst worden getoond en zullen deelnemers met elkaar in discussie gaan over diverse thema’s die voor een succesvolle invoering noodzakelijk zijn.
Gastsprekers tijdens de werkconferentie bij de SER zijn:
– Mariette Hamer, voorzitter SER
– Willem Vermeend, FinTech commissaris
– Klaas Beniers, Miniterie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, registreren kan op onze conferentiepagina.

Conferentie 24 mei 2016 SER Den Haag

By Philip Helmer,

Op 24 mei vindt bij de SER een interessante werkconferentie plaats. Waarom interessant, de meeste conferenties zijn toch vaak verkapte verkooppresentaties of waar sprekers en toehoorders elkaar bewieroken?
Interessant, omdat vele partijen bijeen komen om samen te luisteren, te leren, te vragen, kennis te maken, mee te praten en bij te dragen. Dus niet achterover in de stoel luisteren, een makkelijke dag met matige koffie? Nee, een (halve) dag met presentaties, roundtables en discussies over de rol van de burger in de financiële en maatschappelijke markt. Ja, dat leest u goed: de burger. Dus niet de klant of consument, omdat de burger eerst beter wil kunnen begrijpen waarom hij/zij iets moet willen kopen en daarmee pas klant wordt.
Tijdens de conferentie komen deelnemers van pensioenfondsen, banken, verzekeraars, dienstverleners, financieel adviseurs, toezichthouders, ministeries, gemeentes, schuldhulpverleners, belangen organisaties etc. bij elkaar om te discussiëren over hoe de burger centraal gesteld kan worden. Welke mogelijkheden er ineens opdoemen als we het perspectief van de burger aannemen.
Klik hier voor meer informatie