Category: Anderen over het Financieel Paspoort


Uitvaartnet.nl: Heeft de overledene een uitvaartverzekering?

By Philip Helmer,

Wat als nabestaanden niet weten of de overledene een uitvaartverzekering had?
.
13 juli 2017, Uitvaartnet.nl Kenniscentrum
Nabestaanden weten niet altijd zeker of een overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten. Dat er geen uitvaartpolis is terug te vinden in de administratie van de overledene zegt op zich niets. De polis kan er wel ooit zijn geweest, maar zijn zoekgeraakt. Wat moeten nabestaanden doen om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had?
.
Zoeken uitvaartpolis
Meestal vinden nabestaanden de uitvaartpolis alsnog als zij de bezittingen van de overledene grondig doorzoeken. Zo niet, dan zijn (oude) bankafschriften een goed aanknopingspunt om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had. Met een beetje geluk staat de uitvaartverzekering op de afschriften vermeld.
.
Ook kunnen nabestaanden informatie inwinnen bij de verzekeringmaatschappij waar de overledene andere verzekeringen had lopen. De kans is groot dat ook de uitvaartverzekering bij deze verzekeraar is afgesloten. Als de overledene een assurantieadviseur had, dan kan deze meer vertellen over het bestaan van een uitvaartverzekering. Mochten deze stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan helpt de servicedesk van Het Verbond van Verzekeraars nabestaanden graag verder.
.
Zoekaanvraag Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars helpt nabestaanden om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten. Nabestaanden moeten daarvoor een aanvraag voor onderzoek indienen. De partner, kinderen en erfgenamen van de overledene kunnen een verzoek indienen. Ook executeurs en medewerkers van de gemeente die de uitvaart verzorgen kunnen zich tot Het Verbond van Verzekeraars wenden.
.
De aanvrager moet een aantal documenten overleggen: de akte van overlijden, een verklaring van erfrecht of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt wat de relatie tussen aanvrager en overledene was. De zoekprocedure duurt twee tot drie maanden. Het onderzoek is gratis.
.
Lijst oude verzekeraars De Nederlandsche Bank
Het kan gebeuren dat nabestaanden een oude uitvaartpolis vinden. Vaak bestaat de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering destijds werd afgesloten niet meer. De polis is echter altijd ondergebracht bij een andere verzekeraar en dus nog steeds van waarde.
.
Op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen nabestaanden een lijst raadplegen met daarop oude uitvaartverzekeraars en de maatschappij die de polissen nu in beheer heeft. Een uitvaartverzekeraar moet tot vijf jaar na overlijden verzekerde bedragen uitbetalen. Dus ook als nabestaanden na de uitvaart een polis terugvinden, hebben zij recht op uitkering.
.
Meer informatie op: UitvaartNet.nl

Financieel Adviseur Bart Hermanussen onderkent de waarde van Financieel Paspoort

By Philip Helmer,

Geachte heer Helmer,
Helaas ben ik verhinderd, maar het initiatief vind ik fantastisch. Hiermee kan ik mijn rol als financieel adviseur veel beter uitoefenen. Wij richten ons met name op het adviseren van particulieren en vragen hier vragen wij een maandelijkse vergoeding voor. Alleen is dat in onze branche nog geen gemeengoed en zal er nog een hele wereld gewonnen moeten worden bij banken en verzekeraars. In mijn beleving is het provisieverbod een goede stap, want dan gaat de verkoopprikkel uit het product.
De ontwikkelingen blijf ik volgen en zal ik zeker gaan gebruiken in mijn dagelijkse praktijk.
Bart Hermanussen

hetadvies.nl

Stichting Financieel Paspoort

By Philip Helmer,

Op 5 oktober is de Stichting Financieel Paspoort opgericht en het bestuur benoemd. De Stichting Financieel Paspoort is de concrete uitwerking van het advies dat werd gegeven door de werkgroep Digitale Communicatie tijdens het afsluitingsevent van het PensioenLab in mei 2015.

Het doel is om het financieel bewustzijn, dus ook over pensioenen, te vergroten door het aanbieden van een digitaal financieel paspoort. Hiermee kan de burger zijn financiële data bij de verschillende instanties en financiële dienstverleners in één overzicht bij elkaar brengen.

De Stichting Financieel Paspoort is onafhankelijk en wil samenwerken met alle partijen die ook willen bijdragen om het financieel bewustzijn van de burger te vergroten.