Ontwikkeling van de app FP3.0 gestart

  • Bericht auteur:

Vernieuwing en uitbreiding gestart!

Met financiële ondersteuning van de goededoelenfondsen Dioraphte en Armoedefonds is voor de zomer een start gemaakt met de vernieuwing en uitbreiding van de app FP. Belangrijke uitbreiding is het kunnen aanvragen van een voedselpakket. Hiervoor is niet alleen de functionaliteit van de app uitgebreid, maar is ook de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) geïmplementeerd.

De GPF maakt het mogelijk de vragen die een burger moet beantwoorden bij aanvragen, te beschrijven en te koppelen met antwoorden die uit gegevensbestanden van overheden en financiële instellingen kunnen worden opgehaald. Hierdoor is de app FP generiek en kunnen door het inrichten een GPF-specificatie verschillende aanvragen worden klaargezet, zodat de app FP deze kan verwerken en de noodzakelijke antwoorden kan verzamelen.

Testen gestart

Inmiddels zijn de ontwikkelingen zo vergevorderd, dat met de test van FP3.0.3 kon worden gestart. Deze versie bevat ook de integratie met de banken op basis van PSD2. Voor het testen van deze versie zullen ook gebruikers uit het veld van de sociale diensten en voedselbanken worden betrokken. Het is de verwachting dat wij nog voor het einde van het jaar bij tenminste 1 voedselbank live zullen gaan.

Wij houden u op de hoogte.