Conferentie

  • Bericht auteur:

 

160524 Financieel Paspoort_016

PERSBERICHT

Eerste conferentie Financieel Paspoort een succes.

Vught, 30 mei 2016

Op dinsdag 24 mei vond de eerste conferentie “De burger centraal” plaats bij de Sociaal Economische Raad in Den Haag. In totaal waren er bijna 100 deelnemers aanwezig van ruim 40 verschillende bedrijven en organisaties. Deze conferentie van het Financieel paspoort had als doel om de markt dichter bij elkaar te brengen om vanuit de burger te gaan denken.

 

Steun van Fintech Commissaris Willem Vermeend

Na de dagopening door Philip Helmer was het woord aan Fintech Commissaris Willem Vermeend. Hij verklaarde dat niet alle Fintech disruptief is of puur gemaakt wordt om winst te maken. Het Financieel Paspoort is hier een goed voorbeeld van. Na zijn enerverende presentatie concludeert hij dat het Financieel Paspoort er moet komen. Marktpartijen moeten overeenstemming bereiken en gaan bouwen aan een mobiele app voor een financieel totaaloverzicht voor de burger. Hier bood hij zijn steun voor aan.

Zeven discussie thema’s

Dagvoorzitter Rien Wesseling van VZZP begeleidde de ronde tafel discussies. Alle deelnemers sloten aan bij één van de 7 discussieonderwerpen, zoals Trends en noodzaak, Ontsluiten van (overheids)bronnen en Producten en processen in de financiële industrie. Na drie ronden van 15 minuten werden de aanbevelingen van de deelnemers verwerkt in het rapport ter afsluiting van de eerste fase van het Financieel Paspoort.

Rapport overhandiging aan Mariette Hamer

Het rapport met aanbevelingen vanuit de markt werd overhandigd aan Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. In haar dankwoord sprak zij haar steun uit voor het Financieel Paspoort. Zij riep op om ook voor de jongste van de samenleving met voorstellen te komen. Dit zou kunnen samengaan met een verzoek uit de 1e kamer aan de SER voor advies over het terugdringen van armoede onder kinderen.

Starten tweede fase van het Financieel Paspoort

Met de aanbevelingen vanuit de markt wordt in samenwerking met diverse partijen, een route kaart gemaakt voor de 2e fase. Na afloop van we werkconferentie hebben zich vele personen gemeld die als ambassadeur voor Financieel Paspoort willen optreden. Daarnaast hebben 20 organisaties aangegeven te willen bijdragen en op korte termijn daarover in gesprek willen.

160524 Financieel Paspoort_007

Deelnemende organisaties:

Sprekers
  • Dagvoorzitter Rien Wesseling Bestuurslid VZZP
  • SER Voorzitter Mariette Hamer
  • FinTech Commissaris Willem Vermeend
  • Voorzitter Financieel Paspoort Philip Helmer
 Deelnemers

160524 Financieel Paspoort_003