Uitvaartnet.nl: Heeft de overledene een uitvaartverzekering?

By Philip Helmer,

  Filed under: Anderen over het Financieel Paspoort
  Comments: 1

Wat als nabestaanden niet weten of de overledene een uitvaartverzekering had?
.
13 juli 2017, Uitvaartnet.nl Kenniscentrum
Nabestaanden weten niet altijd zeker of een overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten. Dat er geen uitvaartpolis is terug te vinden in de administratie van de overledene zegt op zich niets. De polis kan er wel ooit zijn geweest, maar zijn zoekgeraakt. Wat moeten nabestaanden doen om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had?
.
Zoeken uitvaartpolis
Meestal vinden nabestaanden de uitvaartpolis alsnog als zij de bezittingen van de overledene grondig doorzoeken. Zo niet, dan zijn (oude) bankafschriften een goed aanknopingspunt om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had. Met een beetje geluk staat de uitvaartverzekering op de afschriften vermeld.
.
Ook kunnen nabestaanden informatie inwinnen bij de verzekeringmaatschappij waar de overledene andere verzekeringen had lopen. De kans is groot dat ook de uitvaartverzekering bij deze verzekeraar is afgesloten. Als de overledene een assurantieadviseur had, dan kan deze meer vertellen over het bestaan van een uitvaartverzekering. Mochten deze stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan helpt de servicedesk van Het Verbond van Verzekeraars nabestaanden graag verder.
.
Zoekaanvraag Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars helpt nabestaanden om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten. Nabestaanden moeten daarvoor een aanvraag voor onderzoek indienen. De partner, kinderen en erfgenamen van de overledene kunnen een verzoek indienen. Ook executeurs en medewerkers van de gemeente die de uitvaart verzorgen kunnen zich tot Het Verbond van Verzekeraars wenden.
.
De aanvrager moet een aantal documenten overleggen: de akte van overlijden, een verklaring van erfrecht of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt wat de relatie tussen aanvrager en overledene was. De zoekprocedure duurt twee tot drie maanden. Het onderzoek is gratis.
.
Lijst oude verzekeraars De Nederlandsche Bank
Het kan gebeuren dat nabestaanden een oude uitvaartpolis vinden. Vaak bestaat de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering destijds werd afgesloten niet meer. De polis is echter altijd ondergebracht bij een andere verzekeraar en dus nog steeds van waarde.
.
Op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen nabestaanden een lijst raadplegen met daarop oude uitvaartverzekeraars en de maatschappij die de polissen nu in beheer heeft. Een uitvaartverzekeraar moet tot vijf jaar na overlijden verzekerde bedragen uitbetalen. Dus ook als nabestaanden na de uitvaart een polis terugvinden, hebben zij recht op uitkering.
.
Meer informatie op: UitvaartNet.nl

Feedback

  Comments: 1

  1. Philip Helmer


    Hier wordt het moeizame proces beschreven om overzicht en inzicht te verkrijgen na het overlijden van de verzekeringsnemer. Nu is het verkrijgen van overzicht over financiële diensten en producten al moeizaam tijdens het leven, om welke reden wij het Financieel Paspoort ontwikkelen. Wij verwachten hier op termijn ook alle verzekeringen zichtbaar te kunnen maken.

    Om de taak voor de achterblijvers te vereenvoudigen zou de verzekeringsnemer op tijd een vertrouwenspersoon moeten benoemen met wie alle zaken op een rij kunnen worden gezet. Hierbij kan Financieel Paspoort een waardevolle ondersteuning bieden.

    Wat wij hieruit in ieder geval leren en zullen meenemen bij de toekomstige ontwikkeling van onze app, is de noodzaak de achterblijver te kunnen ondersteunen. Op welke wijze dit kan worden gerealiseerd moet nog worden uitgewerkt. De noodzaak is overduidelijk.

Your feedback