Stichting Financieel Paspoort groeit en versterkt haar organisatie

  • Bericht auteur:

Om de groei van het aantal lopende projecten mogelijk te maken, zal de organisatie van de Stichting de komende maanden verder worden versterkt. 

Inmiddels is het bestuur uitgebreid van 2 naar 4 leden. Noortje Kneepkens en John Karsten zijn inmiddels aangetreden. Voor de invulling van de vijfde positie in het bestuur worden op dit moment gesprekken met kandidaten gevoerd.

Ook het kernteam zal worden versterkt. Daarvoor zijn vacatures uitgeschreven voor de posities van ambassadeur gemeenten, ambassadeur charitatieve organisaties en systeembeheerder.

De stichting is op dit moment actief in de domeinen financiële hulpverlening, pensioenen en charitatieve voorzieningen.